Tidligere prosjekter

Dette er en sjøbod jeg har tegnet, bildene øverst fra venstre er: To forskjellige 3D-renderinger, plantegning 1:100 og 1:50, snitt A og B, takplan, fasader, og et eksempel på dørskjema.


Dette er en fjellstue som skulle beholde klimaskallet, men ny leilighetsinndeling. Bildene øverst fra venstre: to 3D renderinger, begge fasadene, to snitt 1:100, begge etasjene i 1:100 med utvendige mål,arbeidstegninger målsatt etter kundens ønske, tilslutt en forstørret del av arbeidstegningen, som beskriver de ulike veggene i prosjektet og den enkelte veggs oppbygning. 

Det var et ønske om å tegne en garasje, men ikke i tradisjonell forstand. I dette tilfellet var det ønsket tegninger av skjelettet, da tiltakshaver var usikker på utførelsen.  De to første tegningene er bare for å danne seg et helhetsinntrykk av konstruksjonen, arbeidstegning i 1:50, søknadstegning i 1:100, snitt med mål og fasader. Alt av stenderverket.