Hva Arbitek kan levere 


ArBiTek kan levere en rekke produkter innen byggetegninger og beslektede temaer:

*Plan-, snitt- og fasadetegninger til alle stadier i et prosjekt, det være seg søknadstegninger,   byggetegninger, himlingsplaner, belysningsplaner eller gulvbehandlingsplaner, selvsagt i ønsket skala.

*Inntegning på situasjonskart 

*Mengdeberegninger og lister: Kan levere mengdelister, dørlister og vinduslister.

*3D-skisser av både bygg og detaljer, fra innsiden og utsiden.

*IFC-eksport av det tegnede bygget.

*Solstudier.

*Komplett romoversikt der man kan tegne eksempelvis stikkontaktplasseringer, vannkraner, gulv-,   vegg-   og takbehandling.

*ArBiTek tar oppdrag over hele landet, kommunikasjon skjer via mail.